హరిక్రిష్ణ అంతిమయాత్రకు బైక్ పై వెళ్లిన జగపతిబాబు (ఫోటోలు)

హరిక్రిష్ణ అంతిమయాత్రకు బైక్ పై వెళ్లిన జగపతిబాబు
హరిక్రిష్ణ అంతిమయాత్రకు బైక్ పై వెళ్లిన జగపతిబాబు
హరిక్రిష్ణ అంతిమయాత్రకు బైక్ పై వెళ్లిన జగపతిబాబు
హరిక్రిష్ణ అంతిమయాత్రకు బైక్ పై వెళ్లిన జగపతిబాబు
First Published 30, Aug 2018, 6:17 PM IST