వల్లభాయ్ కాతిరియా  

(Search results - 1)
  • undefined

    business13, Oct 2020, 1:05 PM

    ఆవు పేడతో తయారు చేసిన చిప్ తో రేడియేషన్‌కు చెక్: వల్లభాయ్ కాతిరియా

    ఆవు పేడ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా దేశవ్యాప్తంగా ''కామధేను దీపావళి అభియాన్'' ప్రచారం ప్రారంభించిన వల్లాభాయ్ కతిరియా మాట్లాడుతూ: "ఆవు పేడ అందరినీ రక్షిస్తుంది, ఇది ఫోన్ నుండి వెలువడే రేడియేషన్‌ను తగ్గిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇది శాస్త్రీయంగా నిరూపించబడింది.