రెడ్‌మి నోట్ 8  

(Search results - 1)
  • red mi purple 8 launched

    Technology27, Nov 2019, 4:33 PM

    రెడ్‌మి కొత్త వెరియేంట్ ఫోన్...లాంచ్ ఎప్పుడంటే..

    రెడ్‌మి నోట్ 8  కొత్త కలర్ వేరియంట్ లాంచ్ చేసింది. ఈ కొత్త వేరిఏంట్ కలర్ ని కాస్మిక్ పర్పుల్ అని పిలుస్తారు. రెడ్‌మి నోట్ 8 కాస్మిక్ పర్పుల్ ఫోను ఇటీవల చైనాలో లాంచ్ అయిన నెబ్యులా ఫోన్ పర్పుల్ కలర్ వేరియంట్‌తో సమానంగా ఉంటుంది.