మొబైల్ ఆపరేటర్లు  

(Search results - 1)
  • charges for incoming calls

    Tech News30, May 2020, 4:28 PM

    ఇక పై ఫోన్‌కు 11 అంకెల మొబైల్‌ నెంబర్లు.?

    ఇక పై 11 అంకెల మొబైల్‌ నంబర్ల ను వినియోగం లోకి తీసుకు రావడం ద్వారా కొత్తగా నంబర్ల సంఖ్య ను పెంచు కోవచ్చని ట్రాయ్‌ పేర్కొంది.  ఫలితంగా టెలికాం ఆపరేటర్లు కొత్తగా మరో 1000 కోట్ల మొబైల్‌ నంబర్ల ను వాడుక లోకి తీసుకు రావచ్చని ట్రాయ్‌ పేర్కొంది.