ముఖేష్ సామల  

(Search results - 1)
  • Mittapalli

    Literature5, Jan 2020, 4:06 PM IST

    కాలానికే సవాలు విసిరిన మిట్టపల్లి సురేందర్

    'కాలం కడుపుతో ఉండి కవిని కంటుంది' అనే నానుడి సరిగ్గా మిట్టపల్లికి సరిపోతుంది. 'కాలికి బలపాన్ని కట్టుకొని' లోకమంతా తిరిగి, సమాజంపై తన బాధ్యతను మరువక సామాజిక మార్పును కాంక్షించే కసి తన సాహిత్యంలో మనకు కనిపిస్తుంది