మనస్సాక్షి  

(Search results - 1)
  • venu

    Literature5, Dec 2019, 10:55 AM

    మట్టి మనసులో వెలుగు నక్షత్రాలు వేణు కథలు

    వేణు నక్షత్రం రాసిన మనస్సాక్షి సంపుటిలోని కథలను రాజేశ్వరి దివాకర్ల సమీక్షించారు. వేణు నక్షత్రం కథల్లోని వైశిష్ట్యాన్ని, వాటిలోని సామాజిక అంశాలను ఆమె విశ్లేషించారు.