ప్ర‌భుత్వ కార్యాల‌యాలు  

(Search results - 1)
  • undefined

    business8, Feb 2020, 10:44 AM IST

    ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చేదు వార్తా... రెండో శనివారం రద్దు...

    ప్ర‌భుత్వ కార్యాల‌యాలలో పని చేసే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చేదు వార్త. ప్రతి నెలలో రెండో శనివారం సెలవుగా పరిగణించే రోజును ప్రభుత్వం దానిని ఈ వారం రద్దు చేసింది. జనవరి 1న సెలవు దినం ప్రకటించినందున నేడు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు పనిచేస్తాయని తెలిపింది.