ప్రమోద్ ఆవంచ  

(Search results - 3)
 • Pramod

  Literature21, Dec 2019, 5:20 PM

  ప్రమోద్ ఆవంచ కవిత: నువ్వు ఉన్నట్లే....

  ప్రమోద్ అవంచ తన కవిత్వంలో సున్నితమైన భావాలను అతి సుందరంగా వ్యక్తం చేశారు. విషాద మాధుర్యం ఆయన కవితల్లో పలుకుతుంది. ప్రమోద్ ఆవంచ రాసిన ఓ కవిత మీ కోసం..

 • Pramod

  Literature23, Nov 2019, 4:08 PM

  ప్రమోద్ ఆవంచ కవిత: నువ్వు వస్తావు కదూ

  తెలుగు సాహిత్యంలో కవిత్వానికి విశేషమైన స్థానం ఉంది. ప్రమోద్ అవంచ రాసిన నువ్వు వస్తావ్ కదూ కవితను మీ కోసం ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.

 • Pramod

  Literature29, Sep 2019, 10:03 AM

  ప్రమోద్ ఆవంచ కవిత: జ్ఞాపకాల సందడి

  మంచు గుట్టల దారుల్లో ప్రయాణం/ కోరికల కాళ్ళకు తిమ్మిర్లు/ కరిగి పోయే స్వప్నాలుగా అంటున్నాడు తెలుగు కవి ప్రమోద్ ఆవంచ.. ఆర్ద్రమైన ఈ కవితను ప్రమోద్ కుమార్ అందించాడు, చదవండి...