నల్లగొండ నాటక సాహిత్యం  

(Search results - 1)
  • <p>Nalgonda Nataka sahityam</p>

    Literature12, Aug 2020, 3:08 PM

    నల్లగొండ జిల్లా నాటక సాహిత్యం

    రైతు బిడ్డ,పల్లెపడుచు,ఆదర్శ లోకాలు వంటి నాటకాలు నల్లగొండ జిల్లాలో ప్రభావితంగా తొలినాళ్లలో ప్రదర్శించబడ్డాయి. కాళిదాసు నాటకం మాళవికాగ్నిమిత్రం.దీనిని చిదిరెమఠం వీరభద్రయ్య శరభ విజయంగా తెనుగేంచినారు.