ధోరణలు  

(Search results - 1)
  • business26, May 2020, 12:11 PM

    కరోనా టైం: పట్నాల్లో, పల్లెల్లో మారుతున్న వస్తువుల కొనుగోలు ట్రెండ్..

    కరోనా విశ్వమారి విశ్వరూపం తర్వాత భారతదేశంలోని అర్బన్–రూరల్‌‌ ప్రాంతాల్లో నిత్యావసర వస్తువుల కొనుగోలు విషయంలో భిన్నమైన ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది. అర్బన్ ప్రాంత వాసులు పెద్ద పెద్ద ప్యాక్‌‌లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇక గ్రామీణులు  విలువైన ప్యాక్ లకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారని తెలుస్తున్నది.