దీపావళి బహుమతి  

(Search results - 1)
  • কোন উপহারে মা খুশি হবেন, রাশি অনুযায়ী জেনে নিন

    NATIONAL4, Nov 2019, 11:42 AM

    దీపావళి బహుమతి... కోరియర్ సంస్థకు భారీ జరిమానా

     కొరియర్ చేయడానికి దాదాపు రూ.4,500లు ఆ కొరియర్ కంపెనీకి పంపినట్లు ఆయన చెప్పారు. కొరియర్ అందలేదని ఇప్పటి చాలాసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా... సదరు కొరియర్ సంస్థ సరిగా స్పందించలేదని ఆయన పేర్కొనడం గమనార్హం.