తెలుగు కథానిక  

(Search results - 4)
 • Pramod

  LiteratureMay 1, 2021, 1:58 PM IST

  ప్రమోద్ ఆవంచ తెలుగు కథ: బాధ్యులు ఎవరు....

  కరోనా వైరస్ జడలు విప్పిన నేపథ్యంలో ప్రమోద ఆవంచ అందుకు సంబంధించి ఓ కథ రాశారు. ఆ కథను మీకోసం ఇక్కడ అందిస్తున్నాం. చదవండి.

 • undefined

  LiteratureSep 24, 2020, 1:56 PM IST

  అయోధ్యా రెడ్డి అనువాద కథ: 100% ఈడుజోడు

  అయోధ్యారెడ్డి తెలుగు కథా సాహిత్యంలో పేరెన్నిక గన్న రచయిత. ఆయన హారుకి మురకామి అనే రచయిత కథను తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు. ఆ కథను చదివి ఆస్వాదించండి.

 • rama devi

  LiteratureFeb 22, 2020, 3:18 PM IST

  తెలుగు కథ: జరీనా దీదీ -ఎర్ర చమ్కీ చీర

  మృదువిరి రాసిన తెలుగు కథానిక జరీనా దీదీ -ఎర్ర చమ్కీ చీర అనే కథను ఏషియా నెట్ తెలుగు పాఠకుల కోసం అందిస్తున్నాం. తెలుగు సాహిత్యంలో కథానికది ప్రత్యేకమైన స్థానం.

 • mohan

  LiteratureJan 3, 2020, 2:33 PM IST

  దాసరి మోహన్ తెలుగు కథ: జీవితం కొనసాగించాల్సిందే

  దాసరి మోహన్ రాసిన జీవితం కొనసాగించాల్సిందే అనే కథను పాఠకులకు అందిస్తున్నాం. తెలుగు కథ తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. అది జీవితానికి అద్దం పడుతుంది.