కొచానియన్  

(Search results - 1)
  • Kochaniyan Menon-Lakshmi Ammal

    NATIONAL29, Dec 2019, 5:02 PM

    ఔను వాళ్లిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు, 65 ఏళ్లకు పెళ్లి


    : ఔను వాళ్లిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు. 60 ఏళ్ల వయస్సులో వారిద్దరూ ఒకరిపై మరోకరు మనసు పారేసుకొన్నారు. ఇది నిజంగా నిజమే. అచ్చు సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా అన్పిస్తోంది. కానీ, ఇది నిజమే. సినిమాలోనే కాదు నిజ జీవితంలో కూడ ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకొంటాయని కేరళలో జరిగిన ఓ ఘటన రుజువు చేస్తోంది.