కన్నడ కవిత  

(Search results - 2)
 • Irugu Porugu

  LiteratureApr 29, 2021, 4:47 PM IST

  బీసీ రామచంద్ర శర్మ కన్నడ కవిత: కవి

  ఇరుగు పొరుగు శీర్షిక కింద ప్రముఖ తెలుగు కవి వారాల ఆనంద్ కన్నడ కవి బీసీ రామచంద్ర రాసిన కవితను తెలుగులో అందించారు ఆ కవితను చదవండి.

 • SD Kumar

  LiteratureOct 2, 2019, 12:36 PM IST

  నేను , గాంధి మరియు మా మాస్టర్

  గాంధీ జయంతి సందర్భంగా పి. లంకేష్ రాసిన కన్నడ కవితకు ఎస్డీ కుమార్ చేసిన తెలుగు అనువాదాన్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. నేను, గాంధీ మరియు మా మాస్టర్ అనే కవితను చదవండి.