ఐటిఆర్  

(Search results - 1)
  • undefined

    business11, Sep 2020, 1:38 PM

    మీ పాన్ కార్డుతో ఆధార్ లింక్ చేశారా.. ? అయితే ఈ విధంగా తెలుసుకోండి..

     పాన్ కార్డుతో ఆధార్ అనుసంధానం చేయాలంటూ  ప్రభుత్వం చెబుతున్నా విషయం మీకు తెలిసిందే. ఇందుకోసం గడువు కూడా పోదించింది. ఆదాయపు పన్ను దాఖలు గడువు సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో మీ పాన్ కార్డు మీ ఆధార్ కార్డుతో అనుసంధానం చేశారో  లేదా  ఈ విధంగా నిర్ధారించుకొండి.