తెలంగాణ అసెంబ్లీ రద్దు...గవర్నర్ తో సీఎం భేటీ (ఫోటోలు)

First Published 6, Sep 2018, 2:52 PM IST

governor

governor

kcr and governor

kcr and governor

kcr and governor

kcr and governor

kcr and governor

kcr and governor

kcr and governor

kcr and governor

kcr

kcr

kcr and governor

kcr and governor

kcr and governor

kcr and governor

governor

governor

kcr and governor

kcr and governor

loader