పోలియోలో వైరస్ అంటూ ప్రచారం.. వేయించాలా, వద్దా..?

పోలియో డ్రాప్స్ కలుషితమయ్యాయని దీంతో దానిలో వైరస్ కలిసిందని.. వాటిని పిల్లలకు వేస్తే.. కొత్త రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందనేది దాని సారాంశం.