అసలు పనై పోయాక డాక్టర్, నర్సూ ఈ పనిలో పడ్డారు...(వీడియో)

doctor and nurse romance in the hospital caught on camera
Highlights

పాపం ఈ డాక్టర్, నర్సు బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు

అదొక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి . రోగులతో, రోగాలతో కుస్తీ పడ్డాక,  పాపం ఈ డాక్టర్, నర్సు బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు. కొద్ది సేపు రిలాక్స్ అవుదామనుకొని రొమాంటిక్ మూడ్స్ లోకి వెళ్లిపోయారు ఇదిగో ఇలా. వీడియో చూడండి.

 

loader