మాట్లాకి బయిట కొత్తగా చిగుర్లెస్తున్న  తడి 
తియ్యని కలల్ని గాలికి బహుకరిస్తుంది 

మాట్లా లోపల సముద్రాల్ని 
పటిక రాయి చిలికించి చిలికించి 
నురగ పొంగులో నిశీధి మౌనాన్ని అల్లుతూ 
నడిసముద్రంలో కరిగిపోతుంది 

కరుగుతున్న బెల్లాన్ని 
కళ్ళ పారదర్శకతలోంచి నిరీక్షిస్తూ 
ఆమె ఎప్పుడు లెక్క వేసుకుంటుంది 

సారాయి కాయడానికి తెచ్చిన ఎర్రమట్టి గడ్డి విత్తనాలకు పచ్చని రెక్కల్ని ఇచ్చింది కానీ 
వాటి వేర్లను ఊపిరాడనివ్వకుండా మూటగట్టింది 

మాట్లాలోని ఉక్కపోత 
ఆమెని నిద్రపోనివ్వట్లేదు 
ఆమె చేతి వేళ్ళకు ఉన్న ఉంగరాలకు చిగురించిన
కాసులు మొక్క జొన్నల్ని ఆరగిస్తుంటే 
కాసుల కాంతి ఆమె చేతి రేఖల్ని  చీల్చడానికి యత్నిస్తుంది 

చీకట్లో  భూమి నడకని కొలుస్తూ 
మౌనంగా తనపై రాలిన నీడని 
దొర్లిస్తూ 
కదలిక లేని నాట్యాన్ని నర్తిస్తూ 
నురగలు కక్కుతుంది మాట్లా

అతడు నిశి తవ్విన రూపకాల్ని 
చంద్రుడి వైపు చల్లుతూ 
తన దాహాన్ని 
నక్షత్రాల మిణుకులోంచి పోగుచేసుకున్న వెండి ఇసుకతో 
పూత పోసుకుంటాడు 

మాట్లాలోని పొంగు మాయమౌతుంటుంది 
సారాయి కోసం అతను తనని తాను తవ్వుకుని ఏ ములైన ఇంత మత్తు దొరుకుతుందేమో 
అన్వేషిస్తాడు 

ఆమె సూర్యుడు దించిన తెరపై 
కొత్త చిత్రాన్ని సగంలోనే ఆపేసి ఇల్లు చేరుకుంటుంది 

మాట్లా మాట్లాడకుండానే కూర్చుంటుంది 
దానిలోపల  చిక్కబడుతున్న తేనెని పలకరించే ఓపికలేక 

ఇద్దరు ఆ నీలి మేఘాల 
పుప్పోడిలో  ధూళిలా మారిపోవడానికి 
మాట్లానే ఇల్లనుకుని కారిపోవ 
జారీపోతారు 

మాట్లా చుట్టూ తిరగడానికి 
సూర్యచంద్రులు ఇప్పుడు తండాలోకి రావచ్చు 

* సారాయి తయారీకి  బెల్లం పటిక  నీళ్లలో కలిపి పులియపెట్టే కుండ

మరింత సాహిత్యం కోసం క్లిక్ చేయండి: https://telugu.asianetnews.com/literature