మేలైన మాను సంతతిని
మేని పత్ర సుగంధాన్ని

మీ ఉనికికి ఊతాన్ని
మీ ఊపిరికి మూలాన్ని

కాలుష్యం భగ భగలు పీల్చే
ఆకు పచ్చ అమ్మను

ఆ జన్మాంతం
నా ఒడిలో శ్వాసిస్తూ
ఎవరెస్టులై ఎదిగే
మనుగడ ముఖ చిత్రాలు మీరు

మీ కేంద్ర నాడీ మండలాల్లో
హరిత చెమ్మను ప్రసరించి
హృదయ అలారాలుగా
ధ్వనింప చేసేదీ నేనే

అయినా , నేనన్నా ?
నా పుట్టెడు బలగమన్నా ?
ఎన్నడూ సిన్న సూపేనాయె !

మీ బహు ముఖ ప్రజ్ఞతో
నా మూలాలను
నాశనం చేస్తున్నారు ?

మీ బతుకు పున్నముల్లో
కారు చీకట్లు
కోరి తెచ్చుకుంటున్నారు ?

నా బతుకు 
నన్ను బతకనివ్వండి !
నగరీకరణ పేరుతో
నిలువునా నరికేయకండి !

మీ కోసం ఎవరినైనా 
ప్రతిఘటించే ప్రతిజ్ఞను నేను
మీ క్షేమంకై ఎప్పుడైనా
దండెత్తే దండకారణ్యాన్ని

- మండల స్వామి