అతడొక హిమవన్నగ శిఖరం 
శ్రీపతి పండితులకు మాత్రమే కాదు
ఆబాల గోపాలానికి ఆరాధ్యుడతడు
బాలుణ్ని హృదయంలో నిలుపుకొన్న 
బ్రహ్మజ్ఞుడతడు    
సరిగమలకు రూపం కడితే 
వెలిగేది అతడే 
గమకాలకు పేరు పెడితే 
మ్రోగేది ఆ గళమే
ఆ స్వరమే 
తెలుగు పాటకు ఒక చిహ్నం
చలన చిత్రాలకే  కాదు
సకల సంగీత ప్రపంచానికే 
సార్వభౌముడతడు 
సర్వ సామ్రాట్టు అతడు
అతని పాటలు విని
తెలుగును ప్రేమించాను
అతని పాటలు విని
సాహిత్యాన్ని ప్రేమించాను
అదే బ్రతుకుబాటగా మలచుకున్నాను 
ఆ గాన గంధర్వుడు
ఏ గగనాలకు చేరుకున్నాడో 
ఆ స్వర పురందరుడు 
ఆ స్వర్గ సీమలు చేరుకున్నాడో
నవరసాలను స్వరంలో 
అభినయించే 
ప్రజ్ఞా దురంధరుడు
ఆ నింగి ఉన్నంత వరకు 
ఈ నేల ఉన్నంత వరకు 
ఆ పాట మ్రోగుతూనే ఉంటుంది 
ఆ స్వర రాగలహరి కొనసాగుతుంటుంది
శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారికి 
కన్నీటి వీడ్కోలు 
పద్మభూషణునికి ఇదే  పదనీరాజనం.

-డా. కె. జ్యోత్స్న ప్రభ

మరింత సాహిత్యం కోసం క్లిక్ చేయండి: https://telugu.asianetnews.com/literature