కండోమ్ ఎక్కడ దాస్తున్నారు..? పాకెట్ లో కాదు కదా..

చాలా మందికి కండోమ్‌లను పర్సుల్లో లేదా ప్యాంట్ జేబుల్లో దాచుకోవడం అలవాటు. కానీ ఇలా చేయడం సరికాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

gold
life partner
obesity
rice
maleria
Soha Ali Khan Launches Country Club's Millionaires Card
Paradise hosting Hot n Juicy Kebab Festival
fever