చిన్న జీయర్ స్వామిజీని పరామర్శించిన సీఎం కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 14, Sep 2020, 6:53 PM

హైదరాబాద్: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు త్రిదండి చినజీయర్ స్వామిని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పరామర్శించారు. ఇటీవల చిన జీయర్ మాతృమూర్తి అలివేళు మంగతాయారు (85) పరమపదించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ సంతాపం తెలియచేశారు. స్వయంగా ఆశ్రమానికి వెళ్లి చినజియర్ స్వామికి    తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియచేశారు.

<p>పరామర్శించడానికి వచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ ను ఆహ్వానిస్తున్న చినజియర్ స్వామి&nbsp;</p>

పరామర్శించడానికి వచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ ను ఆహ్వానిస్తున్న చినజియర్ స్వామి 

<p>సీఎం కేసీఆర్ తో మాట్లాడుతున్న చినజియర్ స్వామి</p>

సీఎం కేసీఆర్ తో మాట్లాడుతున్న చినజియర్ స్వామి

<p>&nbsp;చినజియర్ స్వామిని పరామర్శిస్తున్న కేసీఆర్&nbsp;</p>

 చినజియర్ స్వామిని పరామర్శిస్తున్న కేసీఆర్ 

<p>చినజియర్ స్వామి ఆశ్రమంలో సీఎం కేసీఆర్&nbsp;</p>

చినజియర్ స్వామి ఆశ్రమంలో సీఎం కేసీఆర్ 

<p>సీఎం కేసీఆర్ తో మాట్లాడుతున్న చినజీయర్ స్వామి</p>

సీఎం కేసీఆర్ తో మాట్లాడుతున్న చినజీయర్ స్వామి

<p>పరామర్శించడానికి వచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ తో &nbsp;మాట్లాడుతున్న చినజియర్ స్వామి</p>

పరామర్శించడానికి వచ్చిన సీఎం కేసీఆర్ తో  మాట్లాడుతున్న చినజియర్ స్వామి

<p>&nbsp;సీఎం కేసీఆర్ తో ముచ్చటిస్తున్న చినజియర్ స్వామి</p>

 సీఎం కేసీఆర్ తో ముచ్చటిస్తున్న చినజియర్ స్వామి

<p>&nbsp;చినజియర్ స్వామిని నమస్కరిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్</p>

 చినజియర్ స్వామిని నమస్కరిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

loader