దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 25, Sep 2020, 10:47 PM

దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్ (ఫోటోలు)

<p>కేబుల్ బ్రిడ్జి వద్ద బాణాసంచా కాల్చుతున్న అధికారులు</p>

కేబుల్ బ్రిడ్జి వద్ద బాణాసంచా కాల్చుతున్న అధికారులు

<p>కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి తదితరులతో కలిసి ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్</p>

కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి తదితరులతో కలిసి ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్

<p>మంత్రులు, అధికారులతో కేటీఆర్&nbsp;</p>

మంత్రులు, అధికారులతో కేటీఆర్ 

<p><em>మిరుమిట్లు గొలిపే వెలుగులు, కళ్లు జిగేల్మనే బాణాసంచా మెరుపులు,</em></p>

మిరుమిట్లు గొలిపే వెలుగులు, కళ్లు జిగేల్మనే బాణాసంచా మెరుపులు,

<p>అందంగా ముస్తాబైన కేబుల్ బ్రిడ్జి</p>

అందంగా ముస్తాబైన కేబుల్ బ్రిడ్జి

<p>విద్యుత్ దీపాల వెలుగుల్లో దుర్గం చెరువు</p>

విద్యుత్ దీపాల వెలుగుల్లో దుర్గం చెరువు

<p>దుర్గం చెరువు వద్ద &nbsp;బారులు తీరిన మంత్రుల వాహనాలు</p>

దుర్గం చెరువు వద్ద  బారులు తీరిన మంత్రుల వాహనాలు

<p>బాణా సంచా పేలుళ్లు</p>

బాణా సంచా పేలుళ్లు

<p>దూరం నుంచి కేబుల్ బ్రిడ్జి అందాలను తిలకిస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్</p>

దూరం నుంచి కేబుల్ బ్రిడ్జి అందాలను తిలకిస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్

<p>బంజారా మహిళలతో మంత్రి కేటీఆర్ తదితరులు</p>

బంజారా మహిళలతో మంత్రి కేటీఆర్ తదితరులు

<p>బాణాసంచా పేలుళ్లను తిలకిస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్</p>

బాణాసంచా పేలుళ్లను తిలకిస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్

<p>దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జి నమూనాను పరిశీలిస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్ తదితరులు</p>

దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జి నమూనాను పరిశీలిస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్ తదితరులు

loader