జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని 144 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఇవే...

First Published 16, Apr 2020, 6:27 PM

కరోనా వైరస్ విపరీతంగా విస్తరిస్తున్న వేళ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు జనతానగరాల పరిధిలోని కరోనా కంటైన్మెంట్ జోన్లను ప్రకటించారు. జంటనగరాల పరిధిలో 144 కంటైన్మెంట్ క్లస్టర్లను ఈ కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి ఆధారంగా ఏర్పాటు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. 
కరోనా వైరస్ విపరీతంగా విస్తరిస్తున్న వేళ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు జనతానగరాల పరిధిలోని కరోనా కంటైన్మెంట్ జోన్లను ప్రకటించారు. జంటనగరాల పరిధిలో 144 కంటైన్మెంట్ క్లస్టర్లను ఈ కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి ఆధారంగా ఏర్పాటు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. 

కరోనా వైరస్ విపరీతంగా విస్తరిస్తున్న వేళ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు జనతానగరాల పరిధిలోని కరోనా కంటైన్మెంట్ జోన్లను ప్రకటించారు. జంటనగరాల పరిధిలో 144 కంటైన్మెంట్ క్లస్టర్లను ఈ కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి ఆధారంగా ఏర్పాటు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. 

ఈ 144 క్లస్టర్లలో 96 క్లస్టర్లలో ఒక కేసు నమోదయిందని, 38 ప్రాంతాల్లో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కేసులు నమోదయినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఇక్కడ పూర్తిగా ప్రజల కదలికలపై ఆంక్షలు విధించడంతోపాటుగా మరొక్క కేసు కూడా ఇక్కడ నమోదవకుండా చూడడమే తమ ముందున్న కర్తవ్యమని అధికారులు తెలిపారు.

ఈ 144 క్లస్టర్లలో 96 క్లస్టర్లలో ఒక కేసు నమోదయిందని, 38 ప్రాంతాల్లో రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కేసులు నమోదయినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఇక్కడ పూర్తిగా ప్రజల కదలికలపై ఆంక్షలు విధించడంతోపాటుగా మరొక్క కేసు కూడా ఇక్కడ నమోదవకుండా చూడడమే తమ ముందున్న కర్తవ్యమని అధికారులు తెలిపారు.

ఇక జోన్ల వారీగా గనుక చూసుకుంటే ఎల్బీ నగర్ పరిధిలో నాలుగు, సికింద్రాబాద్ పరిధిలో 17, చార్మినార్ ప్రాంతంలో 41 జోన్లు, ఖైరతాబాద్ 45, కూకట్ పల్లి, శేరిలింగంపల్లి పరిధిలో 16 చొప్పున ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. 

ఇక జోన్ల వారీగా గనుక చూసుకుంటే ఎల్బీ నగర్ పరిధిలో నాలుగు, సికింద్రాబాద్ పరిధిలో 17, చార్మినార్ ప్రాంతంలో 41 జోన్లు, ఖైరతాబాద్ 45, కూకట్ పల్లి, శేరిలింగంపల్లి పరిధిలో 16 చొప్పున ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. 

ఎల్బీ నగర్ జోన్ పరిధిలోని నాలుగు కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాలు ఇవే!

ఎల్బీ నగర్ జోన్ పరిధిలోని నాలుగు కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాలు ఇవే!

చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోని 41 కాంతియైన్మెంట్ జోన్లు ఇవే... 

చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోని 41 కాంతియైన్మెంట్ జోన్లు ఇవే... 

చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోని 41 కాంతియైన్మెంట్ జోన్లు ఇవే... 

చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోని 41 కాంతియైన్మెంట్ జోన్లు ఇవే... 

చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోని 41 కాంతియైన్మెంట్ జోన్లు ఇవే... 

చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోని 41 కాంతియైన్మెంట్ జోన్లు ఇవే... 

ఖైరతాబాద్ పరిధిలో అత్యధికంగా 45 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు ఇవే!

ఖైరతాబాద్ పరిధిలో అత్యధికంగా 45 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు ఇవే!

ఖైరతాబాద్ పరిధిలో అత్యధికంగా 45 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు ఇవే!

ఖైరతాబాద్ పరిధిలో అత్యధికంగా 45 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు ఇవే!

ఖైరతాబాద్ పరిధిలో అత్యధికంగా 45 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు ఇవే!

ఖైరతాబాద్ పరిధిలో అత్యధికంగా 45 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు ఇవే!

శేరిలింగంపల్లి పరిధిలోని 16 కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల వివరాలు ఇవే... 

శేరిలింగంపల్లి పరిధిలోని 16 కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల వివరాలు ఇవే... 

కూకట్ పల్లి పరిధిలోని 16 కంటైన్మెంట్ జోన్ల కిందికి వచ్చే ప్రాంతాలు... 

కూకట్ పల్లి పరిధిలోని 16 కంటైన్మెంట్ జోన్ల కిందికి వచ్చే ప్రాంతాలు... 

సికింద్రాబాద్ పరిధిలో 17 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతాల వివరాలు

సికింద్రాబాద్ పరిధిలో 17 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతాల వివరాలు

సికింద్రాబాద్ పరిధిలో 17 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతాల వివరాలు

సికింద్రాబాద్ పరిధిలో 17 కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతాల వివరాలు

loader