దత్తాత్రేయకు బీజేపీ కార్యకర్తల అభినందనలు (ఫోటోలు)

First Published 1, Sep 2019, 5:18 PM IST

దత్తాత్రేయకు బీజేపీ కార్యకర్తల అభినందనలు (ఫోటోలు)

దత్తాత్రేయని కలిసి అభినందిస్తున్న మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు

దత్తాత్రేయని కలిసి అభినందిస్తున్న మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు

కార్యకర్తకు స్వీట్ తినిపిస్తున్న బండారు దత్తాత్రేయ

కార్యకర్తకు స్వీట్ తినిపిస్తున్న బండారు దత్తాత్రేయ

దత్తాత్రేయకు స్వీట్ తినిపిస్తున్న బీజేపీ కార్యకర్తలు

దత్తాత్రేయకు స్వీట్ తినిపిస్తున్న బీజేపీ కార్యకర్తలు

దత్తాత్రేయను సన్మానిస్తున్న బీజేపీ కార్యకర్తలు

దత్తాత్రేయను సన్మానిస్తున్న బీజేపీ కార్యకర్తలు

మహిళా కార్యకర్తకు తీపిని తినిపిస్తున్న దత్తాత్రేయ

మహిళా కార్యకర్తకు తీపిని తినిపిస్తున్న దత్తాత్రేయ

loader