రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్...

First Published 23, Oct 2020, 6:50 PM

అమీర్ ఖాన్ హీరోగా రూపొందిన ‘దంగల్’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుత విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. చైనాలో రూ.800 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.2 వేల కోట్ల దాకా వసూలు చేసింది. ‘దంగల్’ సినిమాలో ఫాతిమా సనా ఖాన్, సానియా మల్హోత్రా ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. అయితే రియల్ లైఫ్ ‘దంగల్’ రెజర్ల గురించి తెలుసా...

<p>ఫాతిమా సనా ఖాన్ నటించిన గీతా ఫోగట్, బబితాలతో పాటు మరో నలుగురు అక్కాచెల్లెళ్లను కలిపి ‘ఫోగట్ సిస్టర్స్’గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు...</p>

ఫాతిమా సనా ఖాన్ నటించిన గీతా ఫోగట్, బబితాలతో పాటు మరో నలుగురు అక్కాచెల్లెళ్లను కలిపి ‘ఫోగట్ సిస్టర్స్’గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు...

<p>రెజ్లింగ్‌లో అదరగొడుతున్న ఈ సిస్టర్స్‌లో రీతూ ఫోగట్, ‘దంగల్ 2’ అనే సినిమాను అంగీకరించినట్టు టాక్...</p>

రెజ్లింగ్‌లో అదరగొడుతున్న ఈ సిస్టర్స్‌లో రీతూ ఫోగట్, ‘దంగల్ 2’ అనే సినిమాను అంగీకరించినట్టు టాక్...

<p>రెజ్లింగ్‌లో భారత శివంగిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది రీతూ ఫోగట్... రితూ ఫోగట్‌కి సోషల్ మీడియాలో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది.&nbsp;</p>

రెజ్లింగ్‌లో భారత శివంగిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది రీతూ ఫోగట్... రితూ ఫోగట్‌కి సోషల్ మీడియాలో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. 

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)

<p>రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)</p>

రియల్ ‘దంగల్’ రెజ్లర్ రితూ ఫోగట్... భారత బాక్సర్ హాట్ గ్లామరస్ యాంగిల్ (Photos: Instagram)