పెళ్లికి ముందు శృంగారం.. అమ్మాయిలు చేసే ఫస్ట్ పని ఇదే!

First Published Jul 11, 2020, 3:08 PM IST

ఇలా భావించేవారిలో చాలా మంది తొలిసారి శృంగారంలో పాల్గొన్న తర్వాత.. వెంటనే వాష్ రూమ్ కి వెళ్లిపోయి.. శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుంటారు.