శృంగారంలో అమ్మాయిలకు నచ్చని విషయాలు ఇవే

First Published Mar 18, 2020, 2:48 PM IST

చాలా మంది శృంగారానికి ముందు బెడ్రూమ్ లో పెద్ద గా మ్యూజిక్ పెడుతూ ఉంటారు. అది మీకు నచ్చిందని మీ పార్ట్ నర్ కి కూడా నచ్చాలని రూల్ లేదు. కాబట్టి.. వాళ్ల అభిరుచిని బట్టి  ఫాలో అయితే బెటరని నిపుణులు చెబుతున్నారు.