పురుషులకు శృంగారం ఒక్కటే సరిపోదు.. అవి కూడా కావాలి..

First Published Apr 17, 2021, 4:28 PM IST

స్త్రీల మనసు లోతు అని, అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అని అంటారు. అయితే పురుషులు కూడా ఇలాంటి స్వభావమే కలిగి ఉంటారని ముఖ్యంగా రిలేషన్స్ లో ఇది బాగా తెలుస్తుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.