వైఫ్ స్వాపింగ్... ఒకరి భార్యతో మరొకరు.. పట్టణాల్లో పాకుతున్న ట్రెండ్

First Published Oct 22, 2019, 2:24 PM IST

ఈ ట్రెండ్ ని వ్యతిరేకిస్తున్న భార్యలకు భర్తలు విడాకులు ఇస్తున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ సంగతి ఎందుకంటే... తాజాగా ఓ మహిళ తన భర్త తనను వైఫ్ స్వాపింగ్ చేయమంటున్నాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.