50ల తరువాత శృంగార సామర్థ్యం తగ్గుతోందా?? కారణమిదే...

First Published Jun 10, 2021, 4:45 PM IST

పురుషుల్లో 50ల తరువాత శృంగార సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. సెక్స్ మీద ఆసక్తి తగ్గడంతో, రతిక్రీడ్ అంటే మొహం చాటేస్తుంటారు. దీనికి కారణం ఆండ్రోపాజ్...
మగవాళ్లలో కలిగే మెనోపాజ్..