ఈ లక్షణాలున్న స్త్రీలంటే.. పురుషులు ఈజీగా పడిపోతారు...

First Published Feb 22, 2021, 5:13 PM IST

మనిషి మనిషికి ఇష్టాలు, అభిరుచులు మారుతుంటాయి. తినే ఆహారం నుండి మొదలుపెట్టి వేసుకునే బట్టలు, కొనుక్కునే వస్తువుల విషయాల్లో చాలా పర్టిక్యులర్ గా ఉంటారు. ఇక అదే తన జీవిత భాగస్వామి విషయానికి వచ్చేసరికి ఇంకా చాలా కోరికలుంటాయి.