పురుషుల్లోనూ మోనోపాజ్ దశ.? శృంగారానికి పనికి రారా?

First Published Feb 23, 2021, 12:05 PM IST

కొందరు పురుషుల్లో 45 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్యలో ఈ సమస్య ప్రారంభమౌతుండగా.. కొందరికి మాత్రం 70ఏళ్ల తర్వాత మొదలౌతోందట.