శృంగారంలో ఇలాంటి ఫోబియాలకు మీకూ ఉన్నాయా..?

First Published Feb 5, 2021, 3:00 PM IST

పతుల మధ్య కలయిక విషయంలో ఉండే అపోహలపై తాజాగా ఓ సంస్థ సర్వే చేయగా పలు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.