థ్రిల్లింగ్ సెక్స్ అంటే ఇదే కాబోలు..!

First Published Jan 15, 2021, 2:51 PM IST

ఆ సర్వేలో చాలా మంది అమ్మాయిలు పబ్లిక్ టాయ్ లెట్ లలో, లిఫ్ట్ లలో, హాస్పటల్ బెడ్ పై, సినిమా థియేటర్ లలో కూడా తాము తమ పార్ట్ నర్స్ తో సెక్స్ అనుభవించాం అని చెప్పడం విశేషం.