మీలో ప్రేమ ఎంత మాయ చేస్తుందో.. తెలుసా..

First Published Apr 1, 2021, 4:20 PM IST

ప్రేమించడం, ప్రేమించబడడం ఎంతో అద్భుతమైన భావన. ప్రేమ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. మన అభిరుచులు, ఇష్టాలకు దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తులు తారసపడినప్పుడు అటోమెటిగ్గా మనసులో ప్రేమ పుడుతుంది. హృదయం భావోద్వేగానికి లోనవుతుంది.