భార్యలు ఇలా చేస్తే.. భర్తలు స్వర్గం చూపిస్తారు..

First Published 9, Oct 2020, 5:08 PM

జీవితభాగస్వామి నుండి ఒక భర్త ఏం కోరుకుంటాడు అని చేసిన పరిశోధనలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. అలాగని భర్త ఈ విషయాల్ని ఎప్పుడూ బైటికి చెప్పడట.. రహస్యంగా మదిలోనే దాచుకుంటాడట. 

<p><strong>జీవితభాగస్వామి నుండి ఒక భర్త ఏం కోరుకుంటాడు అని చేసిన పరిశోధనలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. అలాగని భర్త ఈ విషయాల్ని ఎప్పుడూ బైటికి చెప్పడట.. రహస్యంగా మదిలోనే దాచుకుంటాడట.&nbsp;</strong></p>

జీవితభాగస్వామి నుండి ఒక భర్త ఏం కోరుకుంటాడు అని చేసిన పరిశోధనలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. అలాగని భర్త ఈ విషయాల్ని ఎప్పుడూ బైటికి చెప్పడట.. రహస్యంగా మదిలోనే దాచుకుంటాడట. 

<p>మరి ఆ రహస్యాలేంటో తెలుసుకుంటే భార్యలు ఎంచక్కా భర్తల దగ్గర మార్కులు కొట్టేయచ్చు. భర్తను హ్యాపీగా ఉంచుతూ.. మీరూ హ్యాపీ, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు.</p>

మరి ఆ రహస్యాలేంటో తెలుసుకుంటే భార్యలు ఎంచక్కా భర్తల దగ్గర మార్కులు కొట్టేయచ్చు. భర్తను హ్యాపీగా ఉంచుతూ.. మీరూ హ్యాపీ, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు.

<p><strong>పొగిడించుకోవడం అమ్మాయిల పనే అనుకుంటారు. కానీ అబ్బాయిలకు కూడా ఈ పొగడ్తలే నచ్చుతాయట. చిన్న చిన్న విషయాలకు అభినందించడాన్ని చాలా ఇష్టపడతారట. తాము చేసిన పనిని మెచ్చుకుంటూ పొగిడ్తే సరాసరి బుట్టలో పడిపోతారు.</strong></p>

పొగిడించుకోవడం అమ్మాయిల పనే అనుకుంటారు. కానీ అబ్బాయిలకు కూడా ఈ పొగడ్తలే నచ్చుతాయట. చిన్న చిన్న విషయాలకు అభినందించడాన్ని చాలా ఇష్టపడతారట. తాము చేసిన పనిని మెచ్చుకుంటూ పొగిడ్తే సరాసరి బుట్టలో పడిపోతారు.

<p><strong>మగవారిపై ఆధారపడకుండా నిర్ణయాలు తీసుకునే ఆడవాళ్లంటే చాలా ఇష్టపడతారట. అంటే బాధ్యతగా ఉండే జీవితభాగస్వామి అయితే మగవాళ్ల ఆనందానికి హద్దులే ఉండవట.&nbsp;</strong></p>

మగవారిపై ఆధారపడకుండా నిర్ణయాలు తీసుకునే ఆడవాళ్లంటే చాలా ఇష్టపడతారట. అంటే బాధ్యతగా ఉండే జీవితభాగస్వామి అయితే మగవాళ్ల ఆనందానికి హద్దులే ఉండవట. 

<p><strong>అలిగితే బతిమిలాడాలని, పాంపరింగ్ చేయాలని అమ్మాయిలు కోరుకుంటారు. అంతేనా అది తమ జన్మహక్కుగా భావిస్తారు. అయితే పురుషులు కూడా ఏం తక్కువ తినలేదట.. తమకూ అలా గారాబం చేసే భార్య దొరికితే ఎగిరి గంతేస్తారట.&nbsp;</strong></p>

అలిగితే బతిమిలాడాలని, పాంపరింగ్ చేయాలని అమ్మాయిలు కోరుకుంటారు. అంతేనా అది తమ జన్మహక్కుగా భావిస్తారు. అయితే పురుషులు కూడా ఏం తక్కువ తినలేదట.. తమకూ అలా గారాబం చేసే భార్య దొరికితే ఎగిరి గంతేస్తారట. 

<p><strong>సర్ ఫ్రైజ్ డేట్ ప్లాన్ చేయడం, బైటికి తీసుకువెళ్లడం అమ్మాయిలే కాదు.. అబ్బాయిలకు కూడా ఇష్టమేనట. అయితే ఈ ఇష్టాన్ని అమ్మాయిలు బైటికి చెబితే అబ్బాయిలు మాత్రం రహస్యంగా దాచుకుంటారట. ఇక షాపింగ్ కి వెళ్లినప్పుడు ఆ బిల్ల ఆడవారు కడితే ఇంకా సంతోషమట.</strong></p>

సర్ ఫ్రైజ్ డేట్ ప్లాన్ చేయడం, బైటికి తీసుకువెళ్లడం అమ్మాయిలే కాదు.. అబ్బాయిలకు కూడా ఇష్టమేనట. అయితే ఈ ఇష్టాన్ని అమ్మాయిలు బైటికి చెబితే అబ్బాయిలు మాత్రం రహస్యంగా దాచుకుంటారట. ఇక షాపింగ్ కి వెళ్లినప్పుడు ఆ బిల్ల ఆడవారు కడితే ఇంకా సంతోషమట.

<p>అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకు ప్రపోజ్ చేసేప్పుడు ఎంచక్కా తాజా పూల బొకే పట్టుకుని మరీ వెడతారు. అది చూడగానే గుంట ప్లాట్. అయితే అబ్బాయిల విషయంలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుందట. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో జీవిత భాగస్వామి పూలు ఇస్తే ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంటుందట మగవారికి.</p>

అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకు ప్రపోజ్ చేసేప్పుడు ఎంచక్కా తాజా పూల బొకే పట్టుకుని మరీ వెడతారు. అది చూడగానే గుంట ప్లాట్. అయితే అబ్బాయిల విషయంలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుందట. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో జీవిత భాగస్వామి పూలు ఇస్తే ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంటుందట మగవారికి.

<p>తరచుగా భర్తతో కలిసి సెల్ఫీలు దిగడం, భర్త ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ఫొటోలు తీయడం చేసే భార్యలంటే భర్తలు అపురూపంగా చూసుకుంటారట. ఇలా తన ఫొటోలు తీయడం, తనతో సెల్ఫీలు దిగడం ద్వారా భార్యకు తనంటే ఎంతిష్టమో తెలుస్తుందంటారట అబ్బాయిలు.</p>

తరచుగా భర్తతో కలిసి సెల్ఫీలు దిగడం, భర్త ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ఫొటోలు తీయడం చేసే భార్యలంటే భర్తలు అపురూపంగా చూసుకుంటారట. ఇలా తన ఫొటోలు తీయడం, తనతో సెల్ఫీలు దిగడం ద్వారా భార్యకు తనంటే ఎంతిష్టమో తెలుస్తుందంటారట అబ్బాయిలు.

<p>భార్య ఒడిలో తలపెట్టుకుని పడుకున్నప్పుడు జుత్తుని వేళ్లతో సవరించడం, మెల్లగా నిమరడం వల్ల తమ ఒత్తిడి మాయమవుతుందని, అలా చేసే భార్యలంటే ఇష్టమంటున్నారు భర్తలు.</p>

భార్య ఒడిలో తలపెట్టుకుని పడుకున్నప్పుడు జుత్తుని వేళ్లతో సవరించడం, మెల్లగా నిమరడం వల్ల తమ ఒత్తిడి మాయమవుతుందని, అలా చేసే భార్యలంటే ఇష్టమంటున్నారు భర్తలు.

<p><strong>నేను రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్లి వచ్చేటప్పుడు నా భార్య నా కోసం ఎదురుచూస్తూ నేను రాగానే నాకోసం తలుపు తియ్యడం నాకు చాలా ఇష్టం. ఇలా చేస్తే నేను ఎంతో సంతోషపడతానని మరికొందరు భర్తలు అంటున్నారు.</strong></p>

నేను రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్లి వచ్చేటప్పుడు నా భార్య నా కోసం ఎదురుచూస్తూ నేను రాగానే నాకోసం తలుపు తియ్యడం నాకు చాలా ఇష్టం. ఇలా చేస్తే నేను ఎంతో సంతోషపడతానని మరికొందరు భర్తలు అంటున్నారు.

<p>తనకు ఏదన్నా కావాలంటే మొహమాటం లేకుండా చెప్పడం. ఉదాహరణకు పుట్టినరోజుకు గాని లేదా ఏదైనా పండగకు గాని తనకు ఏంకావాలో నువ్వు కనుక్కో అనకుండా తను చెప్పటం నాకు చాలా ఇష్టం అని మరికొంతమంది భర్తలు అంటున్నారు.&nbsp;</p>

తనకు ఏదన్నా కావాలంటే మొహమాటం లేకుండా చెప్పడం. ఉదాహరణకు పుట్టినరోజుకు గాని లేదా ఏదైనా పండగకు గాని తనకు ఏంకావాలో నువ్వు కనుక్కో అనకుండా తను చెప్పటం నాకు చాలా ఇష్టం అని మరికొంతమంది భర్తలు అంటున్నారు. 

loader