తొలి కలయిక సమయంలో అలా చేస్తే.. వర్జిన్ కానట్లేనా?

First Published 10, Jul 2020, 3:18 PM


కొత్తగా సంసారం మెుదలవుతున్న సమయంలో మగవారు కొంచెం దూకుడుగా ఉంటారు. ఆడవారి ఇష్టం లేకపోయిన రతి చర్య జరపడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. 

<p>భార్యాభర్తల దాంపత్య జీవితంలో లైంగిక చర్య చాలా ముఖ్యమైనది. వారి అన్యోన్యతకు సూచికంగా నిలిచేది అదే. నూతన దంపత్య జీవితంలో మెుదటి అడుగు లైగింక చర్యతోనే మెుదలవుతుంది. </p>

భార్యాభర్తల దాంపత్య జీవితంలో లైంగిక చర్య చాలా ముఖ్యమైనది. వారి అన్యోన్యతకు సూచికంగా నిలిచేది అదే. నూతన దంపత్య జీవితంలో మెుదటి అడుగు లైగింక చర్యతోనే మెుదలవుతుంది. 

<p>అయితే మెుదటి ప్రయత్నంలోనే కొందరు దూకుడుగా ఉంటారు. తొలి ప్రయత్నంలో పాసైపోయి మెప్పు పొందడానికి ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు.</p>

అయితే మెుదటి ప్రయత్నంలోనే కొందరు దూకుడుగా ఉంటారు. తొలి ప్రయత్నంలో పాసైపోయి మెప్పు పొందడానికి ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు.

<p>ముందుగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది కలయిక అనేది జీవితంలో ఓ భాగం మాత్రం అదే భార్యభార్తలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే చర్య మాత్రం కాదు. అలుమగాల జీవిత ప్రయాణంలో అదోక ఘట్టంగా మాత్రమే నిలుస్తుంది. </p>

ముందుగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది కలయిక అనేది జీవితంలో ఓ భాగం మాత్రం అదే భార్యభార్తలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే చర్య మాత్రం కాదు. అలుమగాల జీవిత ప్రయాణంలో అదోక ఘట్టంగా మాత్రమే నిలుస్తుంది. 

<p>కొత్తగా సంసారం మెుదలవుతున్న సమయంలో మగవారు కొంచెం దూకుడుగా ఉంటారు. ఆడవారి ఇష్టం లేకపోయిన రతి చర్య జరపడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. </p>

<p> </p>

కొత్తగా సంసారం మెుదలవుతున్న సమయంలో మగవారు కొంచెం దూకుడుగా ఉంటారు. ఆడవారి ఇష్టం లేకపోయిన రతి చర్య జరపడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. 

 

<p>మరికొందరు అయోమయంగా, మోహమటంగా ఉంటారు. లైంగిక చర్యకు పూర్వానుభవం ఉంటే మేలనే చెప్పుడు మాటలతో పెళ్లి ముందు అడ్డదారులు తోక్కే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు.</p>

మరికొందరు అయోమయంగా, మోహమటంగా ఉంటారు. లైంగిక చర్యకు పూర్వానుభవం ఉంటే మేలనే చెప్పుడు మాటలతో పెళ్లి ముందు అడ్డదారులు తోక్కే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు.

<p>అయితే నిజానికి శృంగారం అనేది భార్యభర్తాల మధ్య అనోత్యనత, సంతానం కోసం జరిగే ఓ చర్య. అంతే దాన్ని వ్యసనంగా మార్చుకోవద్దు. సెక్స్ ముందు మీ భాగస్వామి అంగీకారం ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి. </p>

అయితే నిజానికి శృంగారం అనేది భార్యభర్తాల మధ్య అనోత్యనత, సంతానం కోసం జరిగే ఓ చర్య. అంతే దాన్ని వ్యసనంగా మార్చుకోవద్దు. సెక్స్ ముందు మీ భాగస్వామి అంగీకారం ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి. 

<p>అప్పుడు సుఖవంతమైన,సంతృప్తితో కూడిన చర్య జరుగుతుంది. అయితే పెళ్ళి ముందు అబ్బాయిలలో అనేక రకంమైన భయాలు ఉంటాయి. ముందుగా ఆ ఆందోళనలు, అపోహలను పక్కనబెట్టాలి.</p>

అప్పుడు సుఖవంతమైన,సంతృప్తితో కూడిన చర్య జరుగుతుంది. అయితే పెళ్ళి ముందు అబ్బాయిలలో అనేక రకంమైన భయాలు ఉంటాయి. ముందుగా ఆ ఆందోళనలు, అపోహలను పక్కనబెట్టాలి.

<p>అప్పుడే ఎలాంటి అనుమానాలు లేకుండా తొలిరేయిని సంతృప్తిగా ముగుస్తుంది. దంపతుల శృంగార జీవితంలో తొలి రోజు కలయిక అనుభూతిని అస్వాదిస్తే ఇక వారు వెనుదిరిగి చూసే ప్రసక్తే ఉండదు. </p>

అప్పుడే ఎలాంటి అనుమానాలు లేకుండా తొలిరేయిని సంతృప్తిగా ముగుస్తుంది. దంపతుల శృంగార జీవితంలో తొలి రోజు కలయిక అనుభూతిని అస్వాదిస్తే ఇక వారు వెనుదిరిగి చూసే ప్రసక్తే ఉండదు. 

<p>దాదాపు వారి లైంగిక జీవితమంతా సంతృప్తిగానే కోనసాగుతుంది. అయితే మగవారి కంటే ఆడవారిలోనే ఎక్కువగా కలియిక సంబంధించిన భయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.</p>

దాదాపు వారి లైంగిక జీవితమంతా సంతృప్తిగానే కోనసాగుతుంది. అయితే మగవారి కంటే ఆడవారిలోనే ఎక్కువగా కలియిక సంబంధించిన భయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

<p>తొలి కలయికలో భర్తతో కలిసి లైంగిక చర్యలో పాల్గోనలా! వద్దా! అనే సందేహం భార్యకు ఉంటుంది. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సహకరిస్తే ఆమెకు పూర్వానుభవం ఉందనుకుంటారు. కాబట్టి అలాంటి అనుమారం భర్తకు రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది.</p>

తొలి కలయికలో భర్తతో కలిసి లైంగిక చర్యలో పాల్గోనలా! వద్దా! అనే సందేహం భార్యకు ఉంటుంది. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సహకరిస్తే ఆమెకు పూర్వానుభవం ఉందనుకుంటారు. కాబట్టి అలాంటి అనుమారం భర్తకు రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది.

<p>ముందు తొలి రాత్రి అనేది ఇద్దరికి మెుదటిదే అప్పుడు భాగస్వామి స్పందనలకు తొందరపాటు వద్దు నిధనంగా చర్య జరిగేలా చూడాలి. పెళ్లికి ముందు ఒకరికొక్కరు అభిప్రాయాలు పంచుకోవాలి.</p>

ముందు తొలి రాత్రి అనేది ఇద్దరికి మెుదటిదే అప్పుడు భాగస్వామి స్పందనలకు తొందరపాటు వద్దు నిధనంగా చర్య జరిగేలా చూడాలి. పెళ్లికి ముందు ఒకరికొక్కరు అభిప్రాయాలు పంచుకోవాలి.

<p>తొలిరేయిలో ఇద్దరు మధ్య శరీరకంగా దగ్గరయే చనువు లేనప్పుడు బలవతంగా కలయికలో పాల్గోనకపోవడమే మంచిది. కొంత సమయం తీసుకుని రతి చర్యలో పాల్గోనడం మంచిది. </p>

తొలిరేయిలో ఇద్దరు మధ్య శరీరకంగా దగ్గరయే చనువు లేనప్పుడు బలవతంగా కలయికలో పాల్గోనకపోవడమే మంచిది. కొంత సమయం తీసుకుని రతి చర్యలో పాల్గోనడం మంచిది. 

<p>అలోపు మీ భాగస్వామిని అందుకు ప్రిఫెర్ చేయాలి. ఇలా మనసులు కలిసిన తర్వాత లైంగిక చర్యలు పాల్గోంటే ఆ అనందమే వేరు.</p>

అలోపు మీ భాగస్వామిని అందుకు ప్రిఫెర్ చేయాలి. ఇలా మనసులు కలిసిన తర్వాత లైంగిక చర్యలు పాల్గోంటే ఆ అనందమే వేరు.

loader