అలాంటి శృంగారాన్నే మహిళలు కోరుకుంటారట..!

First Published Jan 21, 2021, 1:04 PM IST

అంతేకాదు.. మీకున్న కోరికలను కూడా ఆమెకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. అప్పుడు ఆమె కూడా మీకు నచ్చినట్లుగా వ్యవహరిస్తుంది. తద్వారా ఇద్దరూ కలయికను పూర్తిగా ఆస్వాదించగలుగుతారు.