ఇలాంటి స్త్రీలంటే.. పురుషులు పడిచచ్చిపోతారు..

First Published May 12, 2021, 1:55 PM IST

తాము మానసికంగా, శారీరకంగా.. వీలైతే ఆర్థికంగా కూడా ఆధారపడదగిన మహిళలే భార్యలుగా రావాలని ఎక్కువమంది పురుషులు కోరుకుంటున్నారు.