శృంగార ఆసక్తిని నాశనం చేసేవి ఇవే..!

First Published Jan 21, 2021, 3:00 PM IST

చాలా మంది వారి సంసార జీవితంలో ఆనందంగా సాగుతున్నప్పటికీ ఇంకా చాలామంది ఆనందం ఇంకా ఎక్కువ పొందాలని ఆశతో కొన్ని చేయకూడని పనులు కూడా చేస్తూ అనవసరంగా తిప్పలు పడుతున్నారు.