శృంగార కలయిక తర్వాత అలా చేయకండి..!

First Published Feb 8, 2021, 3:01 PM IST

ముందు శృంగారం చేసే వారు ఎవరైనా ఈ తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్తపడాలి.. ఎందుకంటే శృంగారం చేయాలి అని కోరిక ఇద్దరికి ఉన్నా ఒకరిని ఒకరు సరిగ్గా అర్ధం చేసుకోకపోతే అసలుకే మోసం వస్తుంది