ఈ డేటింగ్ ట్రెండ్స్ తెలుసుకుంటే.. రెచ్చిపోవచ్చట..

First Published Feb 15, 2021, 11:58 AM IST

ఒక మనిషిని చూడగానే ఆకర్షణలో పడిపోయి.. పరిచయం అది కాస్తా రోజులు గడిచిన కొద్దీ ప్రేమగా మారి డేటింగ్ మొదలుపెట్టడం. వెంటనే కలవడం, తమ అనుబంధానికి కాస్త రొమాన్స్ జోడించడం.. ఇదివరకటి ట్రెండ్..