నలుగురూ చూస్తుండగా శృంగారం.. తప్పేం కాదట.. ఎక్కడంటే..

First Published Jan 17, 2021, 9:53 AM IST

శృంగారాన్ని మనదేశంలో రహస్య కార్యంగా పరిగణిస్తారు. కానీ దాని గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడడమే కాదు బహిరంగంగా శృంగారం చేయడం తప్పుకాని ప్రాంతాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా..