శృంగారంలో స్పైసీ కావాలా.. ఇలా ట్రై చేయాల్సిందే..!

First Published Jan 26, 2021, 4:43 PM IST

శరీరం చెమటలు కూడా పట్టేస్తుంది. కదా... శృంగారంలో పాల్గొన్నవారికి కూడా ఇవే లక్షణాలు కనపడతాయి. ఒక్క నోరు మంటపుట్టడం తప్ప.. మిగిలినవన్నీ జరుగుతాయి.