ఆ వయసు స్త్రీలే శృంగారాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారట..

First Published Apr 28, 2021, 4:25 PM IST

స్త్రీలు శృంగారాన్ని ఏ వయసులో ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తారో తెలుసా? టీనేజ్ లేదా 20ల్లో ఇదే కదా మీ సమాధానం.. అయితే తప్పులో కాలేసినట్టే.. మహిళలు తమ మధ్యవయసులో శృంగారాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారట.