పార్ట్ నర్ ని శృంగారం కోసం ఎలా ఒప్పించాలి?

First Published Jan 25, 2021, 3:19 PM IST

అనుభవం లేనివారికి మాత్రమే కాదు.. అనుభవం ఉన్నవారిలోనూ దీనిపై పూర్తి  అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. అలాంటివారు.. స్నేహితులను, ఇంట్లో పెద్దలను అడగలేరు.