సైజు ముఖ్యమా...? తృప్తి ముఖ్యమా..?

First Published Nov 21, 2019, 1:11 PM IST

పొడవు ఒక్కటే కాదు.. తగినంత లావు ఉండటం కూడా అంతే ముఖ్యం. అంగ ప్రవేశం తర్వాత కూడా స్త్రీకి అది జరిగినట్లు తెలియకపోతే.. కచ్చితంగా సమస్య ఉందనే అర్థం అంటున్నారు నిపుణులు.