ఒకే రోజు ఎక్కువసార్లు శృంగారంలో పాల్గొంటే...

First Published Feb 23, 2021, 3:17 PM IST

వారానికి రెండు వారాలకోసారి తూతూమంత్రంగా శృంగారంలో పాల్గొంటూ మమ అనిపిస్తున్నారు. అలాంటివారే ఎక్కువగా సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల ముందు నిలబడుతున్నారు.